Kurenurme Külaselts

Kurenurme Külaselts on tegutsenud üle seitsme aasta. Algul käisime koos lihtsalt seltsinguna, aga 2003 aastal vormistasime endid MTÜ-ks. Meie liikmeskond on aastaid püsinud viieteistkümne inimese ringis. Vanus pole meie seltsis probleem, sest liikmeteks on nii põhikooli õpilasi, kui ka üle seitsmekümne aasta pensionärid. Mehi meie seltsi nimistus pole, aga kui abi vaja, on mehed kohe platsis. Kurenurme Külaselts alustas kooskäimist endise Kurenurme põhikooli ruumides. Kui kool oma tegevuse lõpetas ja maja erakätesse läks, oli ka meil aeg seltsile uued ruumid leida. Appi tuli Sõmerpalu Vallavalitsus ja pakus seltsile endise Sõmerpalu sovhoosi kontori ruume. Tööd oli palju, sest kõik oli ära lõhutud ja lagastatud. Külarahva ja liikmete abiga sai esimese korruse ruumid kasutuskõlblikeks remonditud. Teise korruse taastamiseks saime projektiga toetust PRIAS-st, samuti katuse vahetamiseks, omaosaluse aitas tasuda Sõmerpalu Vallavalitsus. Projekte kirjutab Kurenurme seltsile seltsi oma liige – Laine Rehkli.

 Seltsi põhitegevuseks on külas üritusi korraldada ja sellega külarahvast kodudest välja tuua. Muuta Kurenurme küla keskust ilusamaks ja luua üks ilus koht külas ürituste korraldamiseks. Üritused algavad talvel vastlapäevaga ja nii iga kuu kuni jõulupeoni välja. Üritusi jätkub igasse kuusse ja igale eale. Ja rahvast osaleb igal üritusel viiekümne ja seitsmekümne ringis. Veel tegutseb aktiivselt seltsi juures seenioride tantsutrupp. Meie juhendajaks on endine Kurenurme kooli õpetaja Aleksandra Kerge, kes täiendab end pidevalt Võrus toimuvatel kursustel. Esinemas käime kõikidel vallas toimuvatel üritustel. Veel osaleme memme- taadi laulupidudel ja seenioride laulu- tantsupeol. Oma tegevusega on hoogu saamas ka käsitööring ning kevadest alustame pesu pesemist ümbruskonna inimestele.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s