20. mai kell 19.00

Külaseltsi koosolek.

Arutame “Meie laste päev”  läbiviimist.

Oodatud kõik kes tahavad aidata ja koostööpartnerid.

Advertisements

Kogupere konverents

 Kogupere konverents “Head valikud hariduses”

Laupäeval, 22. mail 2010 peetakse Põlva lähedal Rosmal II kogupere konverents “Head valikud hariduses. Terve laps”, mis võtab sel aastal fookusesse lapse tervise ja tervikliku arengu toetamise. Tänase seisuga on kogupere konverentsile registreerunud 150 väikest ja suurt inimest üle Eesti.

II kogupere konverentsi eesmärk on vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda hariduses toimuvatele muutustele kaasa mõtlema ja tegutsema üha rohkem lapsevanemaid. Tänavuseks keskseks teemaks valiti terve laps, sest paljudel vanematel kipitab keelel küsimus: „Kuidas mina saan kaasa aidata lapse arengut toetava kasvukeskkonna loomisele?“ Lapse terviklik areng algab aga just tervisest – nii füüsilisest, vaimsest kui hingelisest tervisest.

Nagu aasta eest, tõstatab Rosma Haridusseltsi ja Põlva maavalitsuse praktiline hariduskonverents taas olulisi küsimusi ning pakub häid lahendusi. Esinejatena astuvad üles antroposoofiline arst Ülle Pechter, toitumisterapeut Annely Soots, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse osakonna juhataja Maria Tilk ja psühholoog Tõnu Ots, kogu päeva hoiab ohjes lavastaja Ain Mäeots (vt programmi www.rosma.edu.ee).

Johannese Koolis Rosmal peetavale kogupere konverentsile võib ka tänavu tulla kogu perega – vanematele ja lastele on mõeldud tegevused nii eraldi kui ühiselt. Paralleelselt käib vilgas elu ka waldorflasteaias Täheke, muuhulgas lauateater, meisterdamine ja mängud eelkooliealiste lastega. Konverentsirahvale pakutakse tervislikku toitu, päevale paneb muusikalise punkti ansambel Zetod.

Kogu päeva vältel saab vaadata Eesti waldorfkoolide rändnäitust, kus välja pandud õpilaste vihikud, maalid, käsitöö jm õppetööga seonduv läbi eri vanuseastmete. Kogupere konverents on üles ehitatud Rosma koolis juba teist aastat korraldatud Vanemate Kooli põhimõttel. Kogu ettevõtmise sooviks on laiemalt teadvustada võimalusi, mis aitavad lastel kasvada õnnelikeks ja sotsiaalselt küpseteks isiksusteks.
Konverentsil osalemine on tasuta, omapoolse toetuse saab toidu ja korralduse eest anda kohapeal annetuse korras. Konverentsi korraldab MTÜ Rosma Haridusselts koostöös Põlva maavalitsusega, toitu aitasid valmistada ka Lõuna-Eesti Ökokeskus ja Janne Vingi Leivaõpituba.

MTÜ Rosma Haridusselts ühendab Johannese Kooli Rosmal (põhikool) ja waldorflasteaeda Täheke. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, kus 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool. Johannese Koolis Rosmal õpib 54 õpilast ja waldorflasteaias Täheke käib 26 last. Rosma Haridusselts on Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus, mis pakub valikuvõimalust hariduses kokku 14 omavalitsusest pärit peredele.

Täiendav info:

Kairi Kolk, Johannese Kool Rosmal, kolleegiumi liige, tel 534 69721,

e-post kairikolk@hot.ee

Priit Sibul, Põlva maavanem, tel 524 8433, e-post
priit.sibul@polvamaa.ee 
www.rosma.edu.ee

Koolitus “Sambla ja kasetohu kasutamine palkhoonetes”

28. mail kell 10-14 toimub Hanikase külakeskuses MTÜ Seto Käsitüü Kogo
ja Vanaajamaja ning Piiriveere Liidri koostöös korraldatav koolitus “Sambla
ja kasetohu kasutamine palkhoonetes”.

Toimub lühike teoreetiline loeng, mille järel läheme metsa, kus huvilised
saavad proovida sambla korjamist ja kasetohu võtmist.
Kaasa terav nuga! Jalga kummikud!

Läbiviijad:
Ragner Lõbu, MTÜ Vanaajamaja, OÜ Saulerman
Andres Uus, MTÜ Vanaajamaja, OÜ Hobbiton

Koolituse osalustasu 100 krooni (sisaldab kerget einet).
Registreerimine 25. maini e-posti aadressil kogo@setomaa.ee või telefonil
56 200 076.

Koolitus korraldatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Lisainformatsioon:
Sirje Siilik
MTÜ Seto Käsitüü Kogo Büroo juhataja
E-post: kogo@setomaa.ee
Telefon: 56 200 076
http://www.kogo.ee

Erilised tooted ja teenusd

 

Rein Sikk Eesti Päevalehest palub vihjeid Teie piirkonna erilistele väiketootjatele ja toodetele ja enneolematutele teenustele, et näidata suve jooksul Eesti Päevalehe meie inimeste innovatiivsust, mõtte-erksust ka raskel ajal, tahtmist oma väike-ettevõtlusega raskustest läbi murda.
 
Selle e-kirja edasisaatmine ja levitamine erinevatesse omavalitsustesse aga ka mittetulundusühingutesse on igavesti teretulnud.
Lugupidamisega,  
 
Rein Sikk,
Eesti Päevaleht
3223487
5012487
 rein.sikk@epl.ee

Õppepäev

Kutsume teid osalema
KIRIVÖÖ õppepäevadel
Kreutzwaldi muuseumi teemajas
3.- 4. juunil kella 10 – 17 (lõpuaeg on orienteeruv).
 
Õpetab kirivöö meister Riina Salm Tarvastust.
Osalustasu  kahe päeva eest on 300 krooni, sisaldab materjale.
 
Info ja registreerimine Carmen Küngas 5078510  carmen.kyngas@mail.ee
                                Marika Sepp 51928199    sepamari@gmail.com