Ülevaade toimuvatest üritusest Sõmerpalu vallas 2011. a. SUVI

KUU KUUPÄEV KOHT      ÜRITUS         KONTAKT

mai 5 Sõmerpalu klubi Perepäev Kristi Pettai 53414706

 mai 14 Sõmerpalu klubi Kohviõhtu Vambola Saarme 53450199

 mai 19 Sõmerpalu PK, Osula staadion Rahvuslikud sportmängud Tiia Linnas 5165646

 mai 21 Osulas kogunemine Seiklus metsas Aige Uljas 5053832

 juuni 5 Osula Põhikool Meie laste päev Maret Soon 59079222

 juuni 18 Osula Harjumägi Disco Aige Uljas 5053832

 juuni 23 Osula Harjumäel Jaanipidu ja rahvaspordipäev Maarika Rosenberg 5165751

 juuni 23 Kurenurme Jaanituli Laine Rehkli 53498525

 juuni 23 Sulbi Jaanituli Airika Saamo

 juuli 9 Sõmerpalu spordiväljak Pime võrkpall Aige Uljas 5053832

 juuli 22 Osula mänguväljak Veesõda svammidega Aige Uljas 5053832

 august 13 Harjumägi Disco Aige Uljas 5053832

 august 23 Teate tants liigub mööda Sõmerpalu valla

territooriumit Teate tants 2011 Maarika Rosenberg 5165751

 august 26 Osula Harjumägi Suveõhtu simman Maarika Rosenberg 5165751

 

Loodame aktiivset osavõttu !

Advertisements

Sulbi mihklilaat KUULUTUS 2010copi

25.septembril algusega kell 10.00

SULBIS

Sõmerpalu vallas Võrumaal

MIHKLILAAT

       
     
   

Bussid väljuvad:

Mustjast 9.00                   

Osula bussipeatusest 9.10          

Järverest 9.20

Sõmerpalust 9.25            

Linnamäelt 9.35                           

Rummist 9.40

Tagasi Sulbist 14.00

Info ja registreerimine tel. 56254021 Kristel Lall

Korraldaja MTÜ Sulbi Maarahva Selts . Projekti toetavad : Sõmerpalu vallavalitsus ja kohalikud ettevõtjad

 

 

 

             

 

           
     
       
 

 

Kogupere konverents

 Kogupere konverents “Head valikud hariduses”

Laupäeval, 22. mail 2010 peetakse Põlva lähedal Rosmal II kogupere konverents “Head valikud hariduses. Terve laps”, mis võtab sel aastal fookusesse lapse tervise ja tervikliku arengu toetamise. Tänase seisuga on kogupere konverentsile registreerunud 150 väikest ja suurt inimest üle Eesti.

II kogupere konverentsi eesmärk on vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda hariduses toimuvatele muutustele kaasa mõtlema ja tegutsema üha rohkem lapsevanemaid. Tänavuseks keskseks teemaks valiti terve laps, sest paljudel vanematel kipitab keelel küsimus: „Kuidas mina saan kaasa aidata lapse arengut toetava kasvukeskkonna loomisele?“ Lapse terviklik areng algab aga just tervisest – nii füüsilisest, vaimsest kui hingelisest tervisest.

Nagu aasta eest, tõstatab Rosma Haridusseltsi ja Põlva maavalitsuse praktiline hariduskonverents taas olulisi küsimusi ning pakub häid lahendusi. Esinejatena astuvad üles antroposoofiline arst Ülle Pechter, toitumisterapeut Annely Soots, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse osakonna juhataja Maria Tilk ja psühholoog Tõnu Ots, kogu päeva hoiab ohjes lavastaja Ain Mäeots (vt programmi www.rosma.edu.ee).

Johannese Koolis Rosmal peetavale kogupere konverentsile võib ka tänavu tulla kogu perega – vanematele ja lastele on mõeldud tegevused nii eraldi kui ühiselt. Paralleelselt käib vilgas elu ka waldorflasteaias Täheke, muuhulgas lauateater, meisterdamine ja mängud eelkooliealiste lastega. Konverentsirahvale pakutakse tervislikku toitu, päevale paneb muusikalise punkti ansambel Zetod.

Kogu päeva vältel saab vaadata Eesti waldorfkoolide rändnäitust, kus välja pandud õpilaste vihikud, maalid, käsitöö jm õppetööga seonduv läbi eri vanuseastmete. Kogupere konverents on üles ehitatud Rosma koolis juba teist aastat korraldatud Vanemate Kooli põhimõttel. Kogu ettevõtmise sooviks on laiemalt teadvustada võimalusi, mis aitavad lastel kasvada õnnelikeks ja sotsiaalselt küpseteks isiksusteks.
Konverentsil osalemine on tasuta, omapoolse toetuse saab toidu ja korralduse eest anda kohapeal annetuse korras. Konverentsi korraldab MTÜ Rosma Haridusselts koostöös Põlva maavalitsusega, toitu aitasid valmistada ka Lõuna-Eesti Ökokeskus ja Janne Vingi Leivaõpituba.

MTÜ Rosma Haridusselts ühendab Johannese Kooli Rosmal (põhikool) ja waldorflasteaeda Täheke. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, kus 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool. Johannese Koolis Rosmal õpib 54 õpilast ja waldorflasteaias Täheke käib 26 last. Rosma Haridusselts on Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus, mis pakub valikuvõimalust hariduses kokku 14 omavalitsusest pärit peredele.

Täiendav info:

Kairi Kolk, Johannese Kool Rosmal, kolleegiumi liige, tel 534 69721,

e-post kairikolk@hot.ee

Priit Sibul, Põlva maavanem, tel 524 8433, e-post
priit.sibul@polvamaa.ee 
www.rosma.edu.ee

Koolitus “Sambla ja kasetohu kasutamine palkhoonetes”

28. mail kell 10-14 toimub Hanikase külakeskuses MTÜ Seto Käsitüü Kogo
ja Vanaajamaja ning Piiriveere Liidri koostöös korraldatav koolitus “Sambla
ja kasetohu kasutamine palkhoonetes”.

Toimub lühike teoreetiline loeng, mille järel läheme metsa, kus huvilised
saavad proovida sambla korjamist ja kasetohu võtmist.
Kaasa terav nuga! Jalga kummikud!

Läbiviijad:
Ragner Lõbu, MTÜ Vanaajamaja, OÜ Saulerman
Andres Uus, MTÜ Vanaajamaja, OÜ Hobbiton

Koolituse osalustasu 100 krooni (sisaldab kerget einet).
Registreerimine 25. maini e-posti aadressil kogo@setomaa.ee või telefonil
56 200 076.

Koolitus korraldatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Lisainformatsioon:
Sirje Siilik
MTÜ Seto Käsitüü Kogo Büroo juhataja
E-post: kogo@setomaa.ee
Telefon: 56 200 076
http://www.kogo.ee

Erilised tooted ja teenusd

 

Rein Sikk Eesti Päevalehest palub vihjeid Teie piirkonna erilistele väiketootjatele ja toodetele ja enneolematutele teenustele, et näidata suve jooksul Eesti Päevalehe meie inimeste innovatiivsust, mõtte-erksust ka raskel ajal, tahtmist oma väike-ettevõtlusega raskustest läbi murda.
 
Selle e-kirja edasisaatmine ja levitamine erinevatesse omavalitsustesse aga ka mittetulundusühingutesse on igavesti teretulnud.
Lugupidamisega,  
 
Rein Sikk,
Eesti Päevaleht
3223487
5012487
 rein.sikk@epl.ee